C.E.P. Vermeulen, Op zoek naar de Gotische Tradition. Een onderzoek in Cassiodorus' Variae en Jordanes' Getica (Rotterdam 1999).

Copyright © 1999-2006 by C.E.P. Vermeulen ( mail@charlesvermeulen.com)
Inhoudsopgave

1.   Introductie
1.1 Wenskus' Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen Gentes: een inleiding - De probleemstelling van dit artikel globaal geformuleerd
1.2 Wenskus' traditie-begrip ofwel Tradition
1.3 De voornaamste vier stappen in het denken van Wolfram over Jordanes' Getica in relatie tot de Gotische Tradition - de probleemstelling van dit werkstuk in deelproblemen gespecificeerd
1.4 De stappen 1 en 3 en de aan deze stappen verbonden complicaties

2. Cassiodorus' Variae over der herkomst van de inhoud van de Historia Gothorum

3. Is er in de Getica een variant van de Gotische Tradition verwerkt?
3.1 Genealogieën
3.2 De Herkunftssage
3.3 Gentilisme
3.4 Orale traditie
3.5 Conclusie

4. Conclusie

Lijst van primaire bronnen

Lijst van geraadpleegde literatuur

Afbeeldingen
Figuur 1 - De stamboom der Amalen, gereconstrueerd door Herwig Wolfram
Figuur 2 - De genealogie der Amalen volgens Getica 79-81.

Links naar andere sites over het onderwerp van dit artikel en aanverwante onderwerpen vindt u hier.

bovenkant pagina


Webdesign & Layout door Charles Vermeulen
CharlesVermeulen.com

Deze site is ondermeer te vinden bij geschiedenis.startkabel.nl