C.E.P. Vermeulen, Op zoek naar de Gotische Tradition. Een onderzoek in Cassiodorus' Variae en Jordanes' Getica (Rotterdam 1999).

Copyright © 1999-2006 by C.E.P. Vermeulen.

E-mail: mail@charlesvermeulen.com

inhoudsopgave | vorige | volgende


3. Is er in de Getica een variant van de Gotische Tradition verwerkt? (vervolg)

3.5 Conclusie

In het afgelopen hoofdstuk is gekeken of het in de Getica zichtbaar is dat er in dit werk een variant van de Gotische Tradition is verwerkt, zoals Wolfram beweert. Daarbij is achtereenvolgens gezocht naar een stamnaam, genealogieën, een Herkunftssage, gentilistisch denken en aanwijzingen voor het gebruik van orale bronnen. Elk van deze kenmerken van Tradition bleek in de Getica te zien, maar ook bestond telkens de twijfel of we wel met Tradition te maken hadden. Ten eerste waren er namen in de Getica te onderscheiden die misschien stamnamen waren (Goten, Visigoten en Ostrogoten). Het kon echter niet worden gezegd, of deze namen ook daadwerkelijk stamnamen waren. Dit probleem was namelijk nauw verbonden met een probleem dat in deze studie maar ten dele opgelost kon worden. Te weten de vraag, of de Goten, de Visigoten en de Ostrogoten stammen waren. De genealogie der Amalen, ten tweede, kon ook geconstrueerd zijn aan de hand van kennis uit de klassieke literatuur. Het geconstateerde gentilistische denken en de geschiedenis van de oorsprong van de Goten, de Visigoten en de Ostrogoten, vervolgens, bleken niet alleen typisch voor Germaanse stammen, maar konden evengoed afkomstig zijn van een klassiek schrijver. De verwijzingen naar het gebruik van orale bronnen, ten slotte, waren eveneens te lezen als verwijzingen naar het gebruik van klassieke bronnen of brachten andere problemen met zich mee. Per saldo is het gerechtvaardigd te zeggen dat de bewijsvoering voor de stelling dat er in de Getica een variant van de Gotische Tradition is verwerkt, weinig overtuigend is.


inhoudsopgave | vorige | volgende | bovenkant paginaWebdesign & Layout door Charles Vermeulen
CharlesVermeulen.com