C.E.P. Vermeulen, Op zoek naar de Gotische Tradition. Een onderzoek in Cassiodorus' Variae en Jordanes' Getica (Rotterdam 1999).

Copyright © 1999-2006 by C.E.P. Vermeulen.

E-mail: mail@charlesvermeulen.com

inhoudsopgave | vorige | volgende


Lijst van primaire bronnen

Teksten:

  • Jordanes, De origine actibusque Getarum (= Getica). Theodor Mommsen ed. Monumenta Germaniae Historica AA V deel 1 (Berlijn 1882).
  • Cassiodorus, Ordo generis Cassiodororum (= Anecdoton Holderi). Stefan Krautschick ed. in Cassiodor und die Politik seiner Zeit (Berkeley, Los Angeles en Londen 1979) 84.
  • Cassiodorus, Variae. Theodor Mommsen ed. Monumenta Germaniae Historica AA XII (Berlijn 1894).

Vertalingen:

  • Jordanes, De origine actibusque Getarum Vertaald door Charles C.Mierow (Princeton 1908).
  • Cassiodorus, Variae. Vertaald door S.J.B. Barnish (Liverpool 1992).


inhoudsopgave | vorige | volgende | bovenkant pagina


Webdesign & Layout door Charles Vermeulen
CharlesVermeulen.com