C.E.P. Vermeulen, Op zoek naar de Gotische Tradition. Een onderzoek in Cassiodorus' Variae en Jordanes' Getica (Rotterdam 1999).

Copyright © 1999-2006 by C.E.P. Vermeulen.

E-mail: mail@charlesvermeulen.com

inhoudsopgave


3. Is er in de Getica een variant van de Gotische Tradition verwerkt? (vervolg)

3.1 Genealogieën - Figuur 2

De genealogie der Amalen volgens Getica 79-81. De vorm waarin de namen zijn geschreven, is de nominativus-vorm zoals deze in de Getica gehanteerd wordt. Daarbij moet worden aangetekend dat twee namen in de accusativus een opmerkelijke gedaanteverwisseling ondergaan. 'Hermanaricus' is in de accusativus 'Hermenerig' en 'Vandalarius' 'Vandiliarium'.

x = huwelijk/verhouding met

inhoudsopgave | bovenkant pagina


Webdesign & Layout door Charles Vermeulen
CharlesVermeulen.com