C.E.P. Vermeulen, Op zoek naar de Gotische Tradition. Een onderzoek in Cassiodorus' Variae en Jordanes' Getica (Rotterdam 1999).

Copyright © 1999-2006 by C.E.P. Vermeulen.

E-mail: mail@charlesvermeulen.com

inhoudsopgave


3. Is er in de Getica een variant van de Gotische Tradition verwerkt? (vervolg)

3.1 Genealogieën - Figuur 1

De stamboom der Amalen, gereconstrueerd door Herwig Wolfram. Voor een toelichting zie noot 7.

x = huwelijk/verhouding met

inhoudsopgave | bovenkant pagina


Webdesign & Layout door Charles Vermeulen
CharlesVermeulen.com